سرور مجازی

1 Gig Ram

سرور مجازی با 1 گیگ رم


OS Your choose

Disk 20 Gig

BW 300 Gig

2 Gig Ram

سرور مجازی با 2 گیگ رم


OS Your choose

Disk 50 Gig

BW 500 Gig