ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 عمومی

سوالات و مشکلات قبل از خرید و یا سوال در رابطه با نحوه ی کار کرد سرویس ها

 فروش

سوالات و مشکلات در خرید سرویس ها

 پشتیبانی

سوالات و مشکلات سرویس های خریداری شده و فعال

 نظرات و پیشنهادات

نظر ، پیشنهاد و یا انتقاد خود را از این بخش با ما در میان بگذارید

 شکایات

جهت ثبت شکایت از سرویس و یا تماس مستقیم با مدیریت از این بخش اقدام فرمایید